Đăng ký tên miền

Vui lòng nhập tên miền cần đăng ký và nhấn vào Kiểm tra để chắc chắn tên miền của bạn chưa có ai đăng ký.

Please enter the code shown below

Browse extensions by category

Tên miền
Giá đăng ký mới
Giá chuyển về
Giá gia hạn
.vn
790,000 VND
1 Năm
470,000 VND
1 Năm
470,000 VND
1 Năm
.com.vn
690,000 VND
1 Năm
370,000 VND
1 Năm
370,000 VND
1 Năm
.net.vn
690,000 VND
1 Năm
370,000 VND
1 Năm
370,000 VND
1 Năm
.org.vn
510,000 VND
1 Năm
270,000 VND
1 Năm
270,000 VND
1 Năm
.info.vn
510,000 VND
1 Năm
270,000 VND
1 Năm
270,000 VND
1 Năm
.edu.vn
510,000 VND
1 Năm
270,000 VND
1 Năm
270,000 VND
1 Năm
.gov.vn
510,000 VND
1 Năm
270,000 VND
1 Năm
270,000 VND
1 Năm
.biz.vn
690,000 VND
1 Năm
370,000 VND
1 Năm
370,000 VND
1 Năm
.name.vn
110,000 VND
1 Năm
55,000 VND
1 Năm
55,000 VND
1 Năm
.com
320,000 VND
1 Năm
320,000 VND
1 Năm
320,000 VND
1 Năm
.net
330,000 VND
1 Năm
330,000 VND
1 Năm
330,000 VND
1 Năm
.org
350,000 VND
1 Năm
350,000 VND
1 Năm
350,000 VND
1 Năm
.info
400,000 VND
1 Năm
400,000 VND
1 Năm
400,000 VND
1 Năm
.biz
400,000 VND
1 Năm
400,000 VND
1 Năm
400,000 VND
1 Năm
.tv
850,000 VND
1 Năm
850,000 VND
1 Năm
850,000 VND
1 Năm
.mobi
460,000 VND
1 Năm
460,000 VND
1 Năm
460,000 VND
1 Năm
.asia
550,000 VND
1 Năm
550,000 VND
1 Năm
550,000 VND
1 Năm
.me
620,000 VND
1 Năm
620,000 VND
1 Năm
620,000 VND
1 Năm
.tel
340,000 VND
1 Năm
340,000 VND
1 Năm
340,000 VND
1 Năm
.name
290,000 VND
1 Năm
290,000 VND
1 Năm
290,000 VND
1 Năm
.us
280,000 VND
1 Năm
280,000 VND
1 Năm
280,000 VND
1 Năm
.co.uk
320,000 VND
1 Năm
320,000 VND
1 Năm
320,000 VND
1 Năm
.in
360,000 VND
1 Năm
360,000 VND
1 Năm
360,000 VND
1 Năm
.cn

Năm
N/A
N/A
.cc
800,000 VND
1 Năm
800,000 VND
1 Năm
800,000 VND
1 Năm
.tw
950,000 VND
1 Năm
950,000 VND
1 Năm
950,000 VND
1 Năm
.com.tw
840,000 VND
1 Năm
840,000 VND
1 Năm
840,000 VND
1 Năm
.co
650,000 VND
1 Năm
650,000 VND
1 Năm
650,000 VND
1 Năm
.eu
315,000 VND
1 Năm
315,000 VND
1 Năm
315,000 VND
1 Năm
.club
400,000 VND
1 Năm
400,000 VND
1 Năm
400,000 VND
1 Năm
.xyz
300,000 VND
1 Năm
300,000 VND
1 Năm
300,000 VND
1 Năm
.site
600,000 VND
1 Năm
600,000 VND
1 Năm
600,000 VND
1 Năm
.top
450,000 VND
1 Năm
450,000 VND
1 Năm
450,000 VND
1 Năm
.shop
960,000 VND
1 Năm
960,000 VND
1 Năm
960,000 VND
1 Năm
.jp
1,600,000 VND
1 Năm
1,600,000 VND
1 Năm
1,600,000 VND
1 Năm
.kr
1,300,000 VND
1 Năm
1,300,000 VND
1 Năm
1,300,000 VND
1 Năm
.land
739,000 VND
1 Năm
739,000 VND
1 Năm
739,000 VND
1 Năm
.vip
495,000 VND
1 Năm
495,000 VND
1 Năm
495,000 VND
1 Năm
.agency
485,000 VND
1 Năm
388,000 VND
1 Năm
388,000 VND
1 Năm
.tech
1,500,000 VND
1 Năm
1,500,000 VND
1 Năm
1,500,000 VND
1 Năm
.co.jp
1,600,000 VND
1 Năm
1,600,000 VND
1 Năm
1,600,000 VND
1 Năm

Please choose a category from above.

Thêm Web Hosting

Chọn một trong các gói Web Hosting được chúng tôi cung cấp

Chúng tôi có đầy đủ các gói được thiết kế tương thích với mọi nhu cầu và ngân sách

Xem các gói

Chuyển tên miền của bạn về chúng tôi

Chuyển ngay bây giờ để cộng gia hạn tên miền của bạn thêm 1 năm!*

Chuyển tên miền

* Không bao gồm phần đuôi và các tên miền vừa mới gia hạn