Cloud Hosting

cloudBasic

»Dung lượng lưu trữ 1.000MB

»Băng thông 100.000MB

»Hỗ trợ 1 Tên miền

»Không giới hạn Tên miền con

Bắt đầu từ
160,000 VND
Định kỳ hàng tháng
Đặt mua
cloudExpert

»Dung lượng lưu trữ 3.000MB

»Băng thông 300.000MB

»Hỗ trợ 03 Tên miền

»Không giới hạn Tên miền con

Bắt đầu từ
280,000 VND
Định kỳ hàng tháng
Đặt mua
cloudPro

»Dung lượng lưu trữ 6.000MB

»Băng thông 600.000MB

»Hỗ trợ 06 Tên miền

»Không giới hạn Tên miền con

Bắt đầu từ
520,000 VND
Định kỳ hàng tháng
Đặt mua