Hosting Doanh Nghiệp

hostBus1

»Dung lượng lưu trữ 6000MB

»Hỗ trợ 1 Tên miền

»Băng thông Không giới hạn

»Tài khoản FTP Không giới hạn

»Tên miền con Không giới hạn

»Tên miền song song Không giới hạn

Bắt đầu từ
120,000 VND
Định kỳ hàng tháng
Đặt mua
hostBus2

»Dung lượng lưu trữ 12000MB

»Hỗ trợ 3 Tên miền

»Băng thông Không giới hạn

»Tài khoản FTP Không giới hạn

»Tên miền con Không giới hạn

»Tên miền song song Không giới hạn

Bắt đầu từ
200,000 VND
Định kỳ hàng tháng
Đặt mua
hostBus3

»Dung lượng lưu trữ 20000MB

»Hỗ trợ 6 Tên miền

»Băng thông Không giới hạn

»Tài khoản FTP Không giới hạn

»Tên miền con Không giới hạn

»Tên miền song song Không giới hạn

Bắt đầu từ
400,000 VND
Định kỳ hàng tháng
Đặt mua