Hosting Không Giới Hạn

hostBasic

»Dung lượng lưu trữ 7.000MB

»Tên miền chính Không giới hạn

»Băng thông Không giới hạn

»Tên miền con Không giới hạn

»Tài khoản Email Không giới hạn

»Tài khoản FTP Không giới hạn

Bắt đầu từ
160,000 VND
Định kỳ hàng tháng
Đặt mua
hostExpert

»Dung lượng lưu trữ 17.000MB

»Tên miền chính Không giới hạn

»Băng thông Không giới hạn

»Tên miền con Không giới hạn

»Tài khoản Email Không giới hạn

»Tài khoản FTP Không giới hạn

Bắt đầu từ
280,000 VND
Định kỳ hàng tháng
Đặt mua
hostPro

»Dung lượng lưu trữ 34.000MB

»Tên miền chính Không giới hạn

»Băng thông Không giới hạn

»Tên miền con Không giới hạn

»Tài khoản Email Không giới hạn

»Tài khoản FTP Không giới hạn

Bắt đầu từ
520,000 VND
Định kỳ hàng tháng
Đặt mua