Thiết kế Web nhanh - CloudSite

CloudSite 1

Số lượng bài viết không giới hạn
Dung lượng lưu trữ 1000 MB
Băng thông 30 GB
Không miễn phí tên miền (.com|.net) năm đầu
Hỗ trợ nhập liệu ban đầu 5 bài viết
Thiết kế banner lần đầu 0 banner
Không bảo mật website SSL
Có phiên bản Mobile
Hỗ trợ qua Email + Hotline
Không hỗ trợ trực tiếp từ xa qua máy tính
Không hỗ trợ tại văn phòng DIGISTAR Không

CloudSite 2

Thiết kế banner lần đầu 1 banner
Không bảo mật SSL
Có phiên bản Mobile
Hỗ trợ qua Email + Hotline
Hỗ trợ trực tiếp từ xa qua máy tính
Hỗ trợ tại văn phòng DIGISTAR

CloudSite 3

Số lượng bài viết không giới hạn
Dung lượng lưu trữ Không giới hạn
Băng thông Không giới hạn
Miễn phí tên miền (.com|.net) năm đầu
Hỗ trợ nhập liệu ban đầu 15 bài viết
Thiết kế banner lần đầu 2 banner
Bảo mật website SSL
Phiên bản Mobile
Hỗ trợ qua Email + Hotline
Hỗ trợ trực tiếp từ xa qua máy tính
Hỗ trợ tại văn phòng DIGISTAR 3 lần