Wordpress Hosting

hostWP1

»Dung lượng lưu trữ 5.000MB

»Hỗ trợ 3 Tên miền

»Băng thông Không giới hạn

»Tài khoản Email Không giới hạn

»Tài khoản FTP Không giới hạn

Bắt đầu từ
120,000 VND
Định kỳ hàng tháng
Đặt mua
hostWP2

»Dung lượng lưu trữ 10.000MB

»Hỗ trợ 5 Tên miền

»Băng thông Không giới hạn

»Tài khoản Email Không giới hạn

»Tài khoản FTP Không giới hạn

Bắt đầu từ
230,000 VND
Định kỳ hàng tháng
Đặt mua
hostWP3

»Dung lượng lưu trữ 15.000MB

»Hỗ trợ 10 Tên miền

»Băng thông Không giới hạn

»Tài khoản Email Không giới hạn

»Tài khoản FTP Không giới hạn

Bắt đầu từ
350,000 VND
Định kỳ hàng tháng
Đặt mua